Kylmätyö ja viimeistely

Kylmätyöllä tarkoitetaan menetelmiä, joilla lasia käsitellään ja työstetään kylmänä – erotuksena ”kuumasta" valmistuksesta. Kylmätyömenetelmiä käytetään sekä lasin muodon muokkaamisen ja korjaamiseen että koristeluun.

Lasin mekaaninen työstö: sahaus, poraus ja hionta

Lasin työstö perustuu lasin kuluttamiseen, hiontaan. Esimerkiksi lasin sahaaminen ja poraus eivät ole leikkaavia tai lastuavia, kuten esimerkiksi puun työstössä. Työstössä on aina mukana vettä tai muuta jäähdytysnestettä. Vesi huuhtoo lasipurun pois ja jäähdyttää sekä lasia että työvälinettä.

Työ etenee karkeammasta hienompaan: sahauksesta karkea- ja hienohionnan kautta kiillotukseen. Jokaisessa vaiheessa poistetaan edeltävän, karkeamman käsittelyn jäljet.

Lasi on kovaa, ja sen työstäminen vaatii kovia hioma-aineita. Perinteisesti työstö onkin yleensä koneellista. Yksittäisiä esineitä voi kuitenkin työstää myös käsin.

Kemiallinen käsittely

Lasi on kemiallisesti kestävää. Poikkeuksena tietyt vahvat hapot, joilla lasia voidaan syövyttää ja kiillottaa.

Etsauksessa lasin pinta syövytetään hapolla, joko pintaa mataten tai syvemmin matalille kuvioille. Etsattu lasi on satiinimaisen sileää, himmeää ja hajottaa valoa hyvin. Happoetsattua tasolasia käytetään mm. sisustuksissa.  Toisinaan myös hiekkapuhallettua lasia markkinoidaan etsaus-termillä niiden pinnan samankaltaisuuden vuoksi.

Hiottu lyijykristalli puolestaan on perinteisesti kiillotettu hapottamalla. Suomessa ei enää hiota ja kiilloteta kristallia ammattimaisesti.

Fluorivety, sen kaasut ja vesiliuos, fluorivetyhappo, ovat erittäin voimakkaasti syövyttäviä ja myrkyllisiä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Aine imeytyy helposti ihon ja kudosten läpi luuhun, jossa se aiheuttaa vaarallisen veren kalsiumkadon.